Bảng mã màu

Nhằm phục vụ cho việc thiết kế template nên mình up bảng mã màu có demo ngay trên bài viết để mọi người tiện tìm ra một số màu thông dụng. Phục vụ cho quá trình thiết kế blog.

Rê chuột vào bảng bên dưới để xem màu.Click chuột để cố định màu.
Copy mã màu cần lấy để sử dụng 🙂